Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 88/SGDĐT-VP 11/01/2022 88/SGDĐT-VP V/v quy đinh ve chinh sach, trinh tu, thu tuc can bo, cong chuc, vien chuc di dao tao tao, boi duong
2 81/SGDĐT-GDTrH 11/01/2022 81/SGDĐT-GDTrH Tiep tuc tham gia cuoc thi "An toan giao thong cho nu cuoi ngay mai" nam hoc 2021-2022
3 18/SGDĐT-GDTrH 05/01/2022 18/SGDĐT-GDTrH triển khai tuyên truyền văn bản QPPL
4 22/SGDĐT-GDTrH 05/01/2022 22/SGDĐT-GDTrH V/v tham gia cuoc thi" Khi tuong thuy van truong em"
5 4190/SGDĐT-GDTrH 31/12/2021 4190/SGDĐT-GDTrH Triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU
6 242/TB-THPTLH 30/12/2022 242/TB-THPTLH Thông báo một số nội dung khi học sinh đi học trực tiếp tại trường năm học 2021-2022
7 4171/SGDĐT-GDTrH 29/12/2021 4171/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn tổ chức dạy, học trực tiếp tại cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
8 3911/SGDĐT-TTr 10/12/2021 3911/SGDĐT-TTr Về việc riển khai tuyên truyền văn bản QPPL tháng 11
9 3802/SGDĐT-GDTRH 02/09/2021 3802/SGDĐT-GDTRH v/v Hướng dẫn tham gia cuộc thi :Bình Phước 25 năm khát vọng vươn lên"
10 3662/KH-GDĐT 17/11/2021 3662/KH-GDĐT Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chuyên môn cấp THCS, THPT năm học 2021-2022
11 3544/SGDĐT-TTr 08/11/2021 3544/SGDĐT-TTr V/v triển khai tuyên tuyền văn bản QPPL kỳ 9/2021
12 3476/SGĐ9T-GDTRH 03/11/2021 3476/SGĐ9T-GDTRH V/v Hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid" trên mạng xã hội VCNet
13 3468/SGDĐT-GDTrH 01/11/2021 3468/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn tham gia cuộc thi "Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước", năm 2021
14 2965/SGDĐT-GDTrH 16/09/2021 2965/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS và THPT ứng phó với dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022
15 3300/SGDĐT-GDTrH 14/10/2021 3300/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn tham gia các lớp học ảo tập huấn dạy học trực tuyến đối với Báo cáo viên, giáo viên và CBQL THCS, THPT
16 3271/SGDĐT-GDTrH 13/10/2021 3271/SGDĐT-GDTrH V/v tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trực tuyến "Biên cương Tổ quốc tôi"
17 3271/SGDĐT-GDTRH 14/10/2021 3271/SGDĐT-GDTRH Tham gia cuoc thi "Bien cuong to quoc"
18 3262/SGDĐT-GDTRH 13/10/2021 3262/SGDĐT-GDTRH Hướng dẫn tổ chức, kiểm tra đánh giá định kỳ NH 2021-2022
19 3153/KH-SGDĐT 05/10/2021 3153/KH-SGDĐT Kế hoạch triển khai tập huấn dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học năm học 2021-2022
20 3180/QĐ-SGDĐT 07/10/2021 3180/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc thành lập Ban quản lý, báo cáo viên, trợ giảng các lớp tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học
21 3174/SGDĐT-TTr 07/10/2021 3174/SGDĐT-TTr V/v Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL T8/2021
22 3129/SGDĐT-GDTrH 03/10/2021 3129/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
23 3145/SGDĐT-GDTrH 05/10/2021 3145/SGDĐT-GDTrH V/v cung cấp phiên bản diện tự của sách giáo khoa, học liệu điện tử hỗ trợ dạy học trực tuyến
24 THU GỎ 26/09/2021 THU GỎ Ủng hổ chương trình "Sóng và máy tính cho em"
25 3130/GDĐT-GDTRH QĐ 22/09/2021 3130/GDĐT-GDTRH QĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế thi Học sinh giòi
26 2800/SGDĐT-GDTRH 22/09/2021 2800/SGDĐT-GDTRH Thông báo kq bồi dưỡng Modul 1 các môn kiêm nhiệm
27 2982/SGDĐT-GDTrH 19/09/2021 2982/SGDĐT-GDTrH V/v tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Leaning năm học 2021-2022
28 3013/SGDĐT-TTr 21/09/2021 3013/SGDĐT-TTr V/v Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng"
29 2799/QĐ-SGDĐT 22/09/2021 2799/QĐ-SGDĐT QĐ công nhận hoàn thành modul 1
30 3013/SGDĐT-TT 22/09/2021 3013/SGDĐT-TTr Triển khai cuộc thi timf hiểu về PCTN
31 2984/SGDĐT-GDTRH 20/09/2021 2984/SGDĐT-GDTRH Kế hoạch tổ chức thi nghề PT năm học 2021-2022
32 2982/SGDĐT-GDTRH 20/09/2021 2982/SGDĐT-GDTRH Tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng điển tử E-Learning
33 2965/SGDĐT-GDTRH 19/09/2021 2965/SGDĐT-GDTRH Hướng dẫn thực hiện CT GDPT ứng phó với dịch
34 2786/KH-SGDĐT 07/09/2021 2786/KH-SGDĐT Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt "Ngành Giáo dục và Đào tạo đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống góp phần chiến thắng đại dịch Covid-19"
35 2867/SGDĐT-GDTrH 09/09/2021 2867/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022
36 2926/KH-SGDĐT 14/09/2021 2926/KH-SGDĐT Kế hoạch về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế
37 2904/SGDĐT-GDTRH 14/09/2021 2904/SGDĐT-GDTRH v/v triển khai Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT
38 2884/SGDĐT-GDTrH 14/09/2021 2884/SGDĐT-GDTrH V/v tham gia cuoc thi"Tuoi tre hoc tap va lam theo đạo đức, phong cách HCM"
39 2898/SGDĐT-TT 14/09/2021 2898/SGDĐT-TTr Triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật T7
40 2866/QĐ/SGDĐT 09/09/2021 2866/QĐ/SGDĐT Quyết định về việc thành lập các đoàn kiểm tra công tác tổ chức dạy và học trực tuyến năm học 2021-2022 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
41 2653/SGDĐT-GDTrH 25/08/2021 2653/SGDĐT-GDTrH V/v quy định quản lý hồ sơ chuyên môn cấp THCS, THPT từ năm học 2021-2022
42 2737/SGDĐT-GDTrH 03/09/2021 2737/SGDĐT-GDTrH V/v triển khai dạy và học trực tuyến
43 27122/SGDĐT-VP 30/08/2021 27122/SGDĐT-VP V/v hướng dẫn và thực hiện DVC trực tuyến hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
44 2682/SGDĐT-GDTrH 27/08/2021 2682/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn về việc mặc trang phục của học sinh năm học 2021-2022 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang tiếp diễn phức tạp
45 2694/SGDĐT-GDTrH 29/08/2021 2694/SGDĐT-GDTrH V/v Thực hiện thêm một số nội dung khi tham gia bồi dượng CBQL, GV cấp THCS THPH đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 - mô đun 3
46 121/KH-THPT 27/08/2021 121/KH-THPT Kế hoạch biên chế lớp năm học 2021 - 2022
47 2652/SGDĐT-TTr 26/08/2021 2652/SGDĐT-TTr Triển khai văn bản QPPL tháng 6
48 120/KH-THPTLH 25/08/2021 120/KH-THPTLH Kế hoạch tổ chức dạy học năm học 2021-2022 đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
49 2612/SGDĐT-GDTRH 24/08/2021 2612/SGDĐT-GDTRH Triển khai TT 09/2021 và TT 22/2021
50 2437/KH-SGDĐT 10/08/2021 2437/KH-SGDĐT Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm 2021- modun 3
Văn bản mới

88/SGDĐT-VP

88/SGDĐT-VP V/v quy đinh ve chinh sach, trinh tu, thu tuc can bo, cong chuc, vien chuc di dao tao tao, boi duong

81/SGDĐT-GDTrH

81/SGDĐT-GDTrH Tiep tuc tham gia cuoc thi "An toan giao thong cho nu cuoi ngay mai" nam hoc 2021-2022

18/SGDĐT-GDTrH

18/SGDĐT-GDTrH triển khai tuyên truyền văn bản QPPL

22/SGDĐT-GDTrH

22/SGDĐT-GDTrH V/v tham gia cuoc thi" Khi tuong thuy van truong em"

4190/SGDĐT-GDTrH

4190/SGDĐT-GDTrH Triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây