STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3118/SGDĐT-KĐCLGD 19/09/2023 V/v tăng cường viết bài về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
2 3119/SGDĐT-LCLGD 19/09/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 9/2023
3 3100/SGDDT-GDTrH 18/09/2023 V/v triệu tập CBQL, GV cấp THPT tham dự tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 22 (tập huấn về xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn học)
4 3101/KH-SGDĐT 17/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” dành cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
5 3089//SGDĐT-GDTrH 15/09/2023 V/v tổ chức Chương trình Hướng nghiệp-Tuyển sinh lần thứ 16 năm học 2023-2024
6 3083//SGDĐT-QLCLGD 15/09/2023 V/v tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục
7 3065/SGDĐT-GDTrH 15/09/2023 V/v triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
8 3056/SGDĐT-GDTrH 15/09/2023 V/v gửi tác phẩm dự thi Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 Bình Phước, ngày tháng 9 năm 2023
9 2894/SGDĐT-VP 30/08/2023 V/v thực hiện phát động phong trào "Xây dựng nhà vệ sinh sách, đẹp, thân thiện trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước
10 2913/SGDĐT -VP 05/09/2023 V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024
11 2873/SGDĐT-QLCLGD 02/09/2023 V/v thông báo cấu trúc đề thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2023-2024
12 2847/SGDĐT-GDTrH 28/08/2023 V/v tổ chức sân chơi Violypic cho học sinh phổ thông
13 2848/SGDĐT-GDTrH 28/08/2023 V/v hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2023-2024
14 2807/TB-SGDĐT 27/08/2023 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
15 Nhận chế độ hỗ trợ 28/08/2023 Nhận chế độ hỗ trợ cho học sinh năm học 2021-2022, 2022-2023
16 2824/SGDĐT-QLCLGD 27/08/2023 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2023-2024
17 2784/SGDĐT-QLCLGD 23/08/2023 V/v lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025
18 2769/SGDĐT-VP 24/08/2023 V/v hướng dẫn triển khai một số hoạt động đầu năm học 2023-2024
19 2619/SGDĐT-QLCLGD 09/08/2023 V/v hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL
20 2703/SGDĐT-GDTrH 16/08/2023 V/v điều chỉnh thêm thời gian các lớp bồi dưỡng CBQL, GV cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm 2023 mô đun 5,9
21 2454/SGDĐT-GDTrH 30/07/2023 V/v phụ lục của công văn 2454
22 2454/SGDĐT-GDTrH 30/07/2023 V/v thực hiện thêm một số nội dung liên quan đền bồi dưỡng CBQL, GV cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình 2018 năm 2023 mô đun 4,5,9
23 2664 /SGDĐT-QLCLGD 14/08/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 8/2023
24 2549/SGDĐT-GDTrH 09/08/2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường” năm 2023
25 219/TB-THPTLH 02/08/2023 Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký học và tập trung nghe tư vấn chọn tổ hợp môn học lớp 10 năm học 2023-2024
26 218/KH-THPTLH 01/08/2023 Kế hoạch tổ chức chọn nhóm môn học khối 10 năm học 2023-2024
27 3646/BGDĐT-CNTT 20/07/2023 Tài liệu hướng dẫn thanh toán trực tuyến lê phí xét tuyển (Dành cho thí sinh)
28 3646/BGDĐT-CNTT 20/07/2023 Khuyến nghị và lưu ý đối với thí sinh khi thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2023 theo hình thức trực tuyến
29 2370/SGDĐT-QLCLGD 24/07/2023 V/v tiển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023
30 2183: /KH-SGDĐT 10/07/2023 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên cấp THCS, THPT đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2023
31 2190/SGDĐT-QLCLGD 07/07/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 7/2023
32 647-BHXH-QLTST 04/07/2023 V/v hướng dẫn thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024
33 1165/SGDĐT-QLCLGD 20/04/2023 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
34 1515/BGDĐT-QLC 06/04/2023 V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
35 1996/QĐ-SGDĐT 20/06/2023 Quyết định về việc thành lập các Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
36 1952/KH-SGDĐT 18/06/2023 Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng CBQL, GV cấp THCS, THPT sử dụng SGK lớp 8, lớp 11 theo Chương trình THPT 2018 năm học 2023-2024
37 1952/KH-SGDĐT 18/06/2023 Kế hoạch Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS, THPT sử dụng sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2023-2024
38 1809/KH-SGDĐT 07/06/2023 Kế hoạch truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
39 1945/SGDĐT-QLCLGD 16/06/2023 V/v Thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 và hướng dẫn hồ sơ phúc khảo
40 1945/SGDĐT-QLCLGD 16/06/2023 V/v thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 và hướng dẫn hồ sơ phúc khảo
41 1831/PA-SGDĐT 12/06/2023 PHƯƠNG ÁN Sửa đổi nội dung Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Bình Phước
42 1838/SGDĐT-QLCLGD 11/06/2023 Triển khai tuyên truyền văn bản QPPL kỳ 6
43 68/BGDĐT-GDTrH 05/01/2023 V/v hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông
44 15/2020/TT-BGDĐT 25/05/2020 Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
45 1634/UBND-V 06/06/2023 V/v Chỉ đạo phối hợp hỗ trợ Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2023
46 1419/SGDĐT-QLCLGD 11/05/2023 V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 5/2023
47 1395/SGDĐT-QLCLGD 08/05/2023 V/v hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
48 1377/SGDĐT-GDTrH 08/05/2023 V/v thông báo địa điểm, danh sách phòng thi, số báo danh Kỳ thi Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2022-2023
49 1394/SGDĐT-QLCLGD 08/05/2023 V/v triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
50 1291/SGDĐT-VP 03/05/2023 V/v hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn
Văn bản mới

3118/SGDĐT-KĐCLGD

3118/SGDĐT-KĐCLGD V/v tăng cường viết bài về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

3119/SGDĐT-LCLGD

3119/SGDĐT-LCLGD V/v triển khai tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật kỳ 9/2023

3100/SGDDT-GDTrH

3100/SGDDT-GDTrH V/v triệu tập CBQL, GV cấp THPT tham dự tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 22 (tập huấn về xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn học)

3101/KH-SGDĐT

3101/KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” dành cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

3089//SGDĐT-GDTrH

3089//SGDĐT-GDTrH V/v tổ chức Chương trình Hướng nghiệp-Tuyển sinh lần thứ 16 năm học 2023-2024

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây